Rezultati prijemnog ispita na drugom upisnom roku 2018.

Rezultati prijemnog ispita na drugom upisnom roku 2018.

Poštovani kandidati, predstavljamo vam privremene rang liste za studijske programe:

Kandidati imaju pravo prigovora na objavljenu privremenu rang listu Naučno-nastavnom vijeću
Medicinskog fakulteta u Tuzli, putem Komisije za žalbe, a isti se predaju preko studentske službe
Fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Start typing and press Enter to search