Privremene rang liste za 3. ciklus studija u ak. 2021./2022.

Privremene rang liste za upis kandidata na 3. ciklus studija “Biomedicina i zdravstvo”

Na osnovu tačke III Konkursa za upis studenata na treći ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akdemskoj 2021/22. godini, objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 21.06.2021. godine (u daljem tekstu: Konkurs), člana 20. Pravilnika o trećem ciklusu – doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst), Komisija za otvaranje prijava na Konkurs, prijem i rangiranje kandidata objavljuje PRIVREMENU RANG LISTU kandidata za upis na III (treći) ciklus studija – doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u ak. 2021/22. godini

Start typing and press Enter to search