Privremena rang lista za upis kandidata na 2. ciklus Odsjeka zdravstvenih studija u ak. 2021./2022.

Privremena rang lista primljenih kandidata na II (drugi) ciklus studija na Odsjeku zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u ak. 2021/22. godini

Na osnovu tačke III Konkursa za upis studenata na drugi ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini, objavljenom u dnevnom listu „Avaz“ 21.06.2021. godine (u daljem tekstu: Konkurs), člana 9. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst), Komisija za otvaranje prijava na Konkurs, prijem i rangiranje kandidata objavljuje PRIVREMENU RANG LISTU primljenih kandidata na II (drugi) ciklus studija na Odsjeku zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u ak. 2021/22. godini.

Start typing and press Enter to search