Konačne rangliste za upis na 1. upisnom roku 2021. godine

Konačne rangliste za upis na 1. upisnom roku 2021. godine

Na osnovu člana 3. i člana 12. stav 7. Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u ak. 2021/22. godini, objavljenog 21.06.2021. godine u listu ˇDnevni Avazˇ, člana 26. Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) broj: 03-1923-1-3/21 od 19.04.2021. godine, broj: 03-2143-1-19/21 od 05.05.2021. godine i broj 03-2853-1-1/21 od 16.06.2021. godine, Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli na šestoj vanrednoj sjednici od 13.07.2021. godine utvrdilo je KONAČNE RANG LISTE primljenih kandidata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u ak. 2021/22. godini na prvom upisnom roku.

Start typing and press Enter to search