DEKANAT

Dekan dr. sc. med. Selmira Brkić, redovni profesor Prodekan za predkliničku nastavu i studentska pitanjaProdekan za kliničku nastavu i studentska pitanja dr. sc. med. Eldar Isaković, redovni profesor Pomoćnik generalnog sekretara Meliha Hasanhodžić, dipl. pravnik Tehnički sekretar Ankica Miljanović Viši referent u Studentskoj službi Subhija Hodžić Referenti u studentskoj službi Ramiza Kofrc, Begzada Alihodžić i Mevla Čamdžić

Start typing and press Enter to search