|kalendar
  

ODSJEK - VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA

OGLASNE TABLE ZA STUDENTE VISOKE ZDRAVSTVENE ŠKOLE

I GODINA II GODINA
III GODINA IV GODINA

14.03.2013
Nermina Hasanović, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Neželjene reakcije lijekova na koži 25.03.2013.godine (ponedeljak) u 11,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.

Divković Lidija, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Zdravstvena njega i edukacija pacijenata nakon transplatacije bubrega 19.03.2013.godine (utorak) u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.

Savić Gordana, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Mikoze 18.03.2013. godine (ponedeljak) u 10,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.

Mujagić Fahrudina, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Spontani pneumotoraks 18.03.2013.godine (ponedeljak) u 11,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.

Ermina Mandžukić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Bolesti vezivnog tkiva 25.03.2013.godine (ponedeljak) u 10,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


08.01.2013
Medina Hadžiselimović, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Fotodermatoze 10.01.2013.godine (četvrtak) u 11,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta

Edina Saletović, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Zdravstvena njega pacijenata u delirijum tremensu 09.01.2013.godine (srijeda) u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.

Mirza Pekmić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Monitoring pacijenta 09.01.2013.godine (srijeda) u 12,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


10.12.2012
Berisa Smajlović, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu:  Laser u oftalmologiji 18.12.2012.godine (utorak) u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.
Jasmina Šmigalović, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Spirohetne infekcije 26.12.2012.godine (srijeda) u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.
Zelka Simić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Prednosti perkutane traheotomije u mehaničko ventiliranih bolesnika sa klasičnom traheotomijom 26.12.2012.godine (srijeda) u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


06.12.2012
Osmanović Amerisa, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Refrakcione anomalije oka 18.12.2012.godine (utorak) u 12,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


19.11.2012
Nirmana Jahić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Infekcije gornjih dišnih puteva 21.11.2012.godine (srijeda) u 12,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.

Kulanić Almira, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Učestalost poremećaja mokrenja kod pacijenata sa akutnim moždanim udarom 05.12.2012.godine (srijeda) u 12,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.

Arnautović Mersiha, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Učestalost poremećaja gutanja i način ishrane kod pacijenata nakon akutnog moždanog udara 05.12.2012.godine (srijeda) u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


16.10.2012

Merisa Dedić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Arterijska hipertenzija u djece 16.10.2012.godine (utorak) u 14,30 sati u biblioteci Klinike za dječje bolesti.

Elvisa Avdić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Prevencija moždanog udara 18.10.2012.godine (četvrtak) u 14,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.

Nadira Zukić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Prevencija hipertenzije 18.10.2012.godine (četvrtak) u 15,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.

Behija Smajić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Profesionalna izloženost zdravstvenih radnika krvno-prenosivim infekcijama 17.10.2012.godine (srijeda) u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


09.10.2012
Mirela Hamzić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Tumori oka 15.10.2012.godine (ponedeljak) u 14,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta Tuzla.

Amela Imširović, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Osteoporoza, frakturni rizioci, savremeno liječenje 12.10.2012.godine (petak) u 14,00 sati u amfiteatru II Klinike za interne bolesti UKC Tuzla.


08.10.2012
Narcisa Dedić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Urođene anomalije srca-uloga medicinske sestre u zbrinjavanju pacijenata 10.10.2012.godine (srijeda) u 16,00 sati u sali Klinike za plućne bolesti UKC Tuzla.

Armina Tankić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Riziko faktori za nastanak kardiovaskularnih bolesti-prevencija u djetinjstvu 10.10.2012.godine (srijeda) u 17,00 sati u sali Klinike za plućne bolesti UKC Tuzla.

Sabiha Ajšić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: GOJAZNOST U STARIJIH uloga medicinske sestre u liječenju 10.10.2012.godine (srijeda) u 12,00 sati u amfiteatru II  Klinike za interne bolesti UKC Tuzla.

Seldina Mulić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Embolija pluća – Uloga medicinske sestre/tehničara u prepoznavanju i liječenju  10.10.2012.godine (srijeda) u 11,00 sati u amfiteatru II  Klinike za interne bolesti UKC Tuzla.


01.10.2012
Anela Ajšić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Nasljedni poremećaji keratinizacije 09.10.2012.godine (utorak) u 14,00 sati u Biblioteci Klinike za infektivne bolesti UKC Tuzla.

Šejla Šabanija, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Urinarne infekcije u dječijoj dobi 01.10.2012.godine (utorak) u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


26.09.2012
Gurzaković Edin, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Spolno prenosive bolesti 09.10.2012.godine (utorak) u 13,00 sati u Biblioteci Klinike za infektivne bolesti UKC Tuzla.

Izeta Osmanović, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Primjena surfaktanta u terapiji respiratornog distres sindroma 04.10.2012.godine (četvrtak) u 11,00 sati u Biblioteci Klinike za dječije bolesti UKC Tuzla.

Jasmina Imamović, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Vezikulozne dermatoze 02.10.2012.godine (utorak) u 14,00 sati u Biblioteci Klinike za infektivne bolesti UKC Tuzla.

Melika Huskanović, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Liječenje hroničnih rana 02.10.2012.godine (utorak) u 13,00 sati u Biblioteci Klinike za infektivne bolesti UKC Tuzla.


11.09.2012
Avdić Selma, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu:" Agresivnost kod zdravstvenih radnika" 13.09.2012.godine (četvrtak) u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


11.09.2012
Halilović Edina, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: "Srčani zastoj" 13.09.2012.godine (četvrtak) u 14,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


28.03.2012
Dželić Belma, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Komplikacije u mehanički ventiliranih pacijenata 30.03.2012.godine (petak) u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


28.03.2012
Džakić Larisa, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Vrste fraktura podlaktice u djece i odraslih – koleracija i ishod liječenja 30.03.2012.godine (petak) u 11,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


8.03.2012
Suljić Sanela, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Značaj medicinske sestre tehničara u transplantaciji koštane srži 30.03.2012.godine (petak) u 12,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


23.03.2012
Đerek Vedran, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: "Promjene na koži kod pacijenata sa diabetes mellitusom", 26.03.2012.godine (ponedeljak) u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


23.03.2012
Muratović Azra, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: "Urtikarija i angioedem",  26.03.2012.godine (ponedeljak) u 12,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


21.03.2012
Grabovičkić Alisa, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Skrining kolorektalnog karcinoma  23.03.2012.godine (petak) u 11,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


20.03.2012
Tatjana Kovačević, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: "Halitoza, nedostajuća dijagnoza i socijalni problem", 26.03.2012.godine (ponedeljak) u 11,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


20.03.2012
Amer Štalić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: "Povrede grudnog koša", 22.03.2012.godine (četvrtak) u 11,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


16.03.2012
Ermina Karalić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu:" Poremećaji funkcije štitne žlijezde", 19.03.2012.godine (ponedeljak) u 11,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


08.03.2012
Alisa Džindo, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu "Kliničko epidemiološke karakteristike oboljelih od bruceloze" 19.03.2012. godine (ponedeljak) u 14,30 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


08.03.2012
Prcić Srebrenko, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu "Problemi prijeloma kuka u starijoj dobi" 15.03.2012. godine (četvrtak) u 14,30 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


17.02.2012
Rasporedi održavanja predavanja i vježbi za ljetni semestar akademske 2011/2012. godine.


10.01.2012
Đurić Sandra, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Kako upravljati sindromom iscrpljenja u zdravstvenih radnika u palijativnoj njezi 12.01.2012.godine (četvrtak) u 12,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


10.01.2012
Hukić Meliha student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Metabolički sindrom 12.01.2012.godine (četvrtak) u 14,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


05.01.2012
Edin Mazalović, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Korelacija stepena agresivnosti i anksioznosti u borilačkim spotovima  09.01.2012.godine (ponedeljak) u 12,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


05.01.2012
Emir Karalić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Komparativna analiza nivoa agresivnosti u borilačkim i ne borilačkim sportovima 09.01.2012.godine (ponedeljak) u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


05.01.2012
Advija Ibrahimović, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Urgentna stanja u oftalmologiji 09.01.2012.godine (ponedeljak) u 11,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


16.12.2011
Obavještavaju se studenti Medicinskog fakulteta i Visoke zdravstvene škole redovni i vanredni studij da će Studentska služba vršiti prijem prijava za polaganje ispita do 30.12.2011.godine.


13.12.2011
Vidaković Maja, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Sepsa i septični šok   14.12.2011.godine (srijeda) u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


13.12.2011
Meškić Armen, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu:Infektivna otrovanja hranom   14.12.2011.godine (srijeda) u 12,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


12.12.2011
Dragana Savić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Infekcija herpes virusima 13.12.2011.godine (utorak) u 12,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


12.12.2011
Zlatko Kubinek, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Infekcije uzrokovane anaerobnim bakterijama 13.12.2011.godine (utorak) u 11,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


07.12.2011
Mujić Šejla, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Uloga medicinske sestre /tehničara u prevenciji padova starijih osoba 09.12.2011.godine (petak) u 11,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


07.12.2011
Hodžić Fata, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Enteralna prehrana i terapija 08.12.2011.godine (četvrtak) u 12,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


28.11.2011
Bediha Kurtić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Način završavanja porođaja nakon porođaja carskim rezom 28.11.2011.godine (četvrtak) u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


16.11.2011
Amir Hodžić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Ishrana u starijoj životnoj dobi 17.11.2011.godine (četvrtak) u 12,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


02.11.2011
Adela Šarić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Savremeni pristup liječenja glaukomske bolesti 04.11.2011.godine (petak) u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


02.11.2011
Gordana Lazić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Komplikacije šećerne bolesti na oku 04.11.2011.godine (petak) u 12,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


02.11.2011
Sanela Halilović, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Vaskularne bolesti mrežnice 03.11.2011.godine (četvrtak) u 15,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


02.11.2011
Ajka Husejnović, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Povrede oka 03.11.2011.godine (četvrtak) u 14,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


26.10.2011
Arnela Smajić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Degenerativni reumatizam 28.10.2011.godine (petak) u 14,30 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


26.10.2011
Senita Baćić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu:"Sistemski lupus eritematodes", 28.10.2011.godine (petak) u 13,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


26.10.2011
Merima Brigić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: "Šećerna bolest i oko", 27.10.2011.godine (četvrtak) u 14,30 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


19.10.2011
Anja Dervišefendić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu:"Uloga diplomirane medicinske sestre u procesu snimanja EKG-a", 24.10.2011.godine (ponedeljak) u 12,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


17.10.2011
Aida Alibašić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Poremećaj vode i elektrolita 20.10.2011.godine (četvrtak) u 14,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


17.10.2011
Eldina Zoletić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Opekotine 20.10.2011.godine (četvrtak) u 12,30 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


13.10.2011
Sabina Sejdinović, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Patofiziologija tuberkuloze pluća 19.10.2011.godine (srijeda) u 9,00 sati u Amfiteatru II Medicinskog fakulteta.


13.10.2011
Jasmina Brigić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Bolesti noktiju 17.10.2011.godine (ponedeljak) u 10,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


04.10.2011
Spiskovi studenata upisanih u V semestar.

- Hirurgija i zdravstvena njega hirurških bolesnika

- Ginekologija, akušerstvo i neonatologija

- Zdravstvena njega ginekoloških bolesnika

- Gerijatrija


21.09.2011
Beganović Mirela, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Ciroza jetre 22.09.2011.godine (četvrtak) u 14,30 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


14.09.2011
Mehmedinović Selma, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: "Alopecije" 15.09.2011.godine (četvrtak) u 12,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


14.09.2011
Feukić Elvir, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: "Kliničke karakteristike i etiologija traumatiziranih pacijenata obrađenih na Klinici za hirurgiju JZU UKC Tuzla" 16.09.2011.godine (petak) u 14,30 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta.


01.07.2011
Tačni odgovori na pitanja kvalifikacionog ispita na Visokoj zdravstvenoj školi Univerziteta u Tuzli održanog 01.07.2011 u 12 sati.


22.03.2011
Aida Katanović, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Prevencija kardiovaskularnih bolesti srca 24.03.2011.godine (četvrtak) u 13,30 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


16.03.2011
Alma Skokić, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Umor i jutarnja ukočenost u bolesnika sa reumatoidnim artritisom i promjene nakon fizikalne terapije  17.03.2011.godine (četvrtak) u 14,00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta.


18.02.2011
Grgić Anđela, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: "Infekcije urinarnog trakta kod starijih osoba", 24.02.2011.godine (četvrtak) u 14,00 sati u Amfiteatru II Medicinskog fakulteta.


16.02.2011
Obavjestavaju se studenti koji nisu bili na upisivanju ocjena iz predmeta Medicinska dijetetika dana 31.1.2011 da se mogu javiti na email zukae@yahoo.com ili dr. Edin Zukic na Odjelu kardiologije Interne klinike UKC Tuzla iza 11h.


10.02.2011
Čorbić Jasmina, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Urinarni kateter-uloga medicinske sestre/tehničara u uvođenju i održavanju 17.02.2011.godine (četvrtak) u 13,00 sati u Amfiteatru II Medicinskog fakulteta.


08.02.2011
Duraković Alma
, student Medicinskog fakulteta odsjek Visoka zdravstvena škola, branit će diplomski rad na temu: Ventilator udružena pneumonija – VAP 11.02.2011.godine (petak) u 13,00 sati u Amfiteatru Medicinskog fakulteta.


18.01.2011
Seminarski radovi iz  medicinske kozmetologije.


 

 

 

 

Nastava na studijskim odsjecima Visoke zdravstvene škole pri Medicinskom fakultetu traje četiri godine, odnosno osam semestara po utvrđenom nastavnom planu i programu.

Prve dvije godine studija odvijaju se po zajedničkom nastavnom planu i programu za sve odsjeke, sa težištem na opštim predmetima, nakon čega  je u III i IV godini studija težište  na stručnim predmetima od značaja za pojedine odsjeke.

Studenti se već prilikom upisa odlučuju za određeni odsjek, ali svi studenti I i II godine studija pohađaju zajedničku nastavu, bez obzira na upisani odsjek.

 
NASTAVNI PLANOVI
Studij fizioterapije
Studij medicinske protetike i ortotike
Studij radiološke tehnologije
Studij sanitarnog zdravstva
Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Studij sestrinstva
 
STRUČNI NAZIVI KOJI SE STIČU PO ZAVRŠETKU STUDIJA
Završetkom studija, ispunjenjem svih obaveza studenta propisanih nastavnim planom i programom za određenu vrstu studija, poslije položenog posljednjeg ispita, bez izrade diplomskog rada,  diplomant stiče pravo na jedan od slijedećih stručnih naziva:
Studij fizioterapije Diplomirani fizioterapeut
Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike Diplomirani tehničar medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Studij radiološke tehnologije Diplomirani radiološki tehničar
Studij sanitarnog zdravstva Diplomirani sanitarni tehničar
Studij medicinske protetike i ortotike Diplomirani medicinski protetičar/ortotičar
Studij sestrinstva Diplomirani medicinski tehničar/ sestra
 
KAKO SE UPISATI

Na prvu godinu dodiplomskog studija (redovni i/ili vanredni studij) mogu se upisati kandidati državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem  trajanju, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Svi kandidati, koji se prijave na konkurs za upis na I godinu dodiplomskog studija na nekom od odsjeka polažu prijemni ispit. U prijavi na konkurs kandidati su dužni naznačiti odsjek na koji se žele upisati. Ukoliko se u školskoj godini za upis na I godinu studijskog odsjeka ne kvalifikuje najmanje 25 kandidata (bilo za redovni ili vanredni studij), nastava za tu studijsku generaciju iz tog studijskog odsjeka neće biti organizovana.

Kandidatima koji su se prijavili za taj studijski odsjek a položili su prijemni ispit biće ponuđena mogućnost da se upišu na neki drugi studijski odsjek koji, ima dovoljan broj kandidata za normalno odvijanje nastavnog procesa. Bliže propozicije prijemnog ispita za upis utvrđuje svojom odlukom nadležni organ Univerziteta.

Prilikom upisa na studijske odsjeke Visoke zdravstvene škole, po pojedinačnim kriterijima boduju se ocjene iz nastavnih predmeta Hemija, Biologija i Fizika. Na prijemnom ispitu za upis na prvu godinu dodiplomskog studija svih studijskih odsjeka, kandidati polažu kvalifikacioni ispit, tzv. test opšteg znanja iz zdravstva.