Konačna rang lista za upis na Doktorski studij “Biomedicina i zdravstvo” u akademskoj 2019./2020.

Konačna rang lista za upis na Doktorski studij u akademskoj 2019./2020.

Na osnovu člana 122.stav (1) alineja x) Statuta Univerziteta u Tuzli, člana 21. stav (3) Pravilnika o trećem ciklusu-Doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli i tačke VII za upis studenata na treći ciklus studija na fakultete u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini, Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 04.11.2019. godine, nakon razmatranja blagovremenih prigovora kandidata, donijelo je slijedeću konačnu rang listu.

Start typing and press Enter to search