Konačna rang lista i uputstvo za upis na III ciklus studija ak. 2022./2023. god.

Konačna rang lista i uputstvo za upis na III ciklus studija “Biomedicina i zdravstvo” ak. 2022./2023. god.

Poštovani  doktoranti,

Studenti doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” upisani u prvu godinu studija akademske 2022/2023. godine, upis u I (prvi) semestar akademske 2022/2023. godine mogu izvršiti u periodu od 10.10. do 14.10.2022. godine.

Primljeni kandidati pri upisu prilažu:

  • Popunjen upisni materijal: prijavni list, upisni list, semestralni list i upisnicu-indeks, te dvije kolor fotografije formata za indeks (Upisni materijal studenti mogu kupiti u Skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu).
  • Ljekarsko uvjerenje;
  • Dokaz o uplati školarine za upis u prvi semestar

Prilikom upisa, studenti su na račun budžeta Tuzlanskog kantona, dužni na ime naknade uplatiti iznos kako slijedi:

Upis u I (prvi) semestar

  •  doktori  medicine  – iznos od 3.604,00 KM
  • magistri nauka – iznos od 3.604,00 KM

Broj Žiro računa za uplatu školarine
PRIMALAC:  Budžet TK, Univerzitet u Tuzli
SVRHA: Uplata za I semestar-III ciklus studija
RAČUN PRIMAOCA: 1321000256000080
VRSTA PRIHODA: 722631
OPĆINA:        094
BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 2404001
POZIV NA BROJ: 7038000000

Konačna rang lista

Start typing and press Enter to search